Kullanıcı Giriş İşlemleri

Geçtiğimiz ders djangodaki form sınıflarını kullanarak giriş formumuzu oluşturmuştuk ve formlardan gelen verileri değişkenlerimize aktarmayı başarmıştık.Şimdi ise bu değişkenlerde tutulan veriler ile giriş işlemlerini yapacağız.En son nerede kaldığımız hatırlayalım.

Django Formları Oluşturma

Formların nasıl yazıldığını göstermeden önce Django Formları nedir,ne için kullanılır bunu anlatmak istiyorum.

Örnekten gitmek gerekirse bir sitemizde giriş ve kayıt işlemimizin olduğunu düşünelim ve bir kullanıcı sitemize kayıt olurken kayıt formundan gelen verileri back-end’e aktarmamızı sağlayan yapılardır formlar. Sadece bunlarla kalmayıp Model Form konusu da vardır.Bunu örnekleyecek olursak mesela…

Genel olarak birkaç şeyden bahsetmek istiyorum.Bir blog uygulaması için birden fazla view gereklidir.Örnek olarak:

  • Blog’un bir anasayfasının olduğu bir view bir fonksiyon,
  • Blogların detay sayfası ( Dinamik URL oluşturacağız)

O zaman hadi gelin daha fazla viewler yazarak konuyu pekiştirelim.

Daha Fazla View Yazalım

Bu viewler biraz farklıdır çünkü içerisine parametre…

Djangoda bir proje başlattığınızda otomatik olarak SQLite3 veritabanı ile gelir.Ancak bunu settings.py dosyasından değiştirebiliriz.İleride bunlara değineceğim.

Şimdi settings.py dosyasındaki INSTALLED_APPS listedindeki uygulamaları tanıyalım.

Django %100 python dili ile yazılmış ve sektörde oldukça kullanılan gelişmiş bir web frameworktür.Bu eğitim serimizde django’yu kullanmayı öğreneceğiz,hadi başlayalım.

Django’yu bilgisayarımıza kurmamız için

pip install django

Before saying what is SQL injection, let’s look at what is SQL

What is SQL?

SQL is a query language. It has been developed to interact with relational databases. We can do many interactions such as changing, deleting and adding data in the database with SQL commands. …

SQL injection nedir demeden önce SQL Nedir buna bakalım

SQL Nedir?

SQL Bir sorgulama dilidir. İlişkisel veritabanları ile etkileşime girmek için geliştirilmiştir.Veritabanındaki verilerde değiştirme,silme ekleme gibi bir çok etkileşimi SQL komutları ile yapabiliriz.MSSQL , MYSQL gibi veritabanı türleri SQL sorgu dilini kullanılır.

Örnek Bir SQL Sorgusu

SELECT * FROM Users…

MITM (Man in the middle) or “Man in the Middle Attack” is a type of attack that is frequently used in the cyber world, which allows many opportunities such as listening, regulating, stopping, routing the internet traffic of the selected victim or the communication with other devices. In the attack…

What Is The Active Scanning?

Active scanning is a type of scanning in which we collect information by interacting directly with the system to be infiltrated. Since active scanning has important points in interacting directly with the system, scanning must be done carefully and in a controlled manner. Otherwise, our…

Aktif Tarama Nedir

Aktif tarama sızacağımız sistem ile doğrudan etkileşime geçerek bilgi topladığımız bir tarama çeşididir.Aktif taramaların doğrudan sistem ile etkileşime geçmesinin önemli noktaları olduğundan ,taramanın dikkatlice ve kontrollü bir şekilde yapılması gerekmektedir.Aksi takdirde tarama yaparken IP adresimiz firewall (Güvenlik Duvarı) gibi cihazlar tarafından banlanabilir. …

Berkay Şen

Cyber Security Analyst

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store